Skolens profil

Sporet er Hvidovre Kommunes helhedstilbud (skole, fritid og behandling) til børn og unge der, primært (men ikke udelukkende), af psykosociale årsager, har vanskeligt ved at finde meningsfuldhed i almenskolen. Sporet dækker alle årgange og der undervises i alle fag. Skolen er beliggende i den sydvestlige del af Hvidovre Kommune.