Skolens værdigrundlag

Beskrivelse af Sporet 

 

Heldagsskole

Sporet er en dagbehandlingsskole, som fungerer under folkeskoleloven. Det er et heldagstilbud, så børn kan have både deres skole og deres fritidsliv på Sporet. I praksis er der dog mange børn, der bibeholder kontakten til deres SFO i den tid de går på Sporet. Personalet i Sporet er trænet i og gode til at få barnet/den unge til at føle sig tryg, set og hørt. Det er personalets erfaring, at det altid er gennem den gode relation, at forandring opstår. Derfor har relationsarbejdet også en stor plads i Sporet.

Sporet har et tæt samarbejde med: børnefamilieafdelingen, PPR, og kommunens almene skole og fritidstilbud.

 

Tryghed

Sporet forsøger på alle niveauer at sikre børn og unges udvikling og trivsel, samtidig med at man forsøger at skabe eller genskabe betingelserne for emotionel udvikling gennem fysisk nærhed og kontakt.

Sporet er inspireret af og organiseret ud fra en narrativ livsanskuelse. Begrebet narrativ stammer fra litteraturteori og indebærer, at der i ethvert narrativ ikke blot er tale om en lille uskyldig fortælling om, hvad man lavede på arbejdet, i skolen eller på institutionen, men at der i et narrativ er tale om en kraftfuld og magtfuld fortælling med en morale; narrativet vil os noget.
Man taler om, at der i et narrativ altid er et plot eller et tema; narrativet indeholder en intention, der ex. besvarer spørgsmålet: Hvorfor slår Jonas Mathilde? Hvorfor ser Julie hele tiden ud af vinduet? Hvorfor skælder Emils forældre ud på pædagogen? Og så videre. Narrativer skaber mening. Dette gælder alle elementer i organisationen fra ledelse, gennem fagligt samarbejde til pædagogisk grundantagelse.

 

Theraplay

Derudover er Sporet inspireret af Susan Harts udvikling af den neuro-affektive udviklingspsykologi, hvor hun sammenkæder viden om børns følelsesmæssige udvikling med hjernens udvikling. Med Susan Hart som teoretisk inspiration har vi introduceret Theraplay som metode til at arbejde med børns følelsesmæssige udvikling.
Theraplay har identificeret nogle grundlægende principper i ”den normale” forældreadfærd. Metoden arbejder med fire dimensioner i samværet mellem forældre og barn eller lærere/pædagoger og børn.
Dette er de fire dimensioner. : struktur, omsorg, engagement og udfordring.

Sporet er organiseret i tre afdelinger som på forskellig vis samarbejder om alle børnene/de unge.
For udskolingens vedkommende samarbejdes der dog primært med Ungdomsskolens Heltidsundervisning.